TIP: Pokuste se zadat více výrazů, pokud se jedná o skupinu, která má v názvu zkratku.

    ....